Vol 1, No 2 (2015)

June 2015

Table of Contents

Original Research Articles

Sudeb Mukherjee, Suhana Datta, Pramathanath Datta, Apurba K. Mukherjee, Indira Maisnam
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150216
PDF
105-112
Ulhas Kalgo Chandelkar, Rataboli PV, Samuel LJ, Kamat AS, Bandodkar LV
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150217
PDF
113-117
Ramesh Chand Chauhan, Mani Kandan, Anil J. Purty, Abel Samuel, Zile Singh
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150218
PDF
118-122
Shriram Vitthal Gosavi, Balaji Almale, Amit Gujarathi, Ashok Vankundre, Supriya Dhakane, Rakesh Patil, Mahesh Mahale, Pratima Borade, Sunita Pawar
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150219
PDF
123-126
Dhanya S. Palappallil
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150220
PDF
127-133

Case Reports

Devindra Kaur, Harminder Singh
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150221
PDF
134-135
Vaddadi Srinivas, V. Radha Srinivas, R. Vikram Vardhan
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150222
PDF
136-138
Eswari L, Revathy TN
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150223
PDF
139-140
Eswari L, Revathy TN
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150224
PDF
141-142
Saroj Kumari, Rajendra Saugat, Akhil Kapoor, Murali Paramanandhan, Gunjan Soni, Parmender Sirohi
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150225
PDF
143-145
Anwar Ali, Sandeep Khadda, Ajay Kumar Yadav, Ashok Parmar, Jitendra Kumar Sakhrani, Akhil Kapoor
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150226
PDF
146-147
Aanshu Singhal, Ganesh Singh Dharmshaktu, Pankaj Singh
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150227
PDF
148-150
Unmesh Vidyadhar Takalkar, Shilpa Balaji Asegaonkar, Umesh Kulkarni, Amol Jadhav, Suresh Advani, D. Nageshwar Reddy
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150228
PDF
151-153

Letter to the Editor

Ganesh Singh Dharmshaktu
DOI: 10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20150229
PDF
154